משלוח חינם בקנייה מעל 249 ש”ח

תקנון מועדון הלקוחות REINA


1. כל אדם רשאי להגיש בקשה להצטרף למועדון הלקוחות של ריינה ( להלן :"המועדון" ) על ידי מילוי טופס הצטרפות( להלן :"הטופס") וציון מלא ונכון של כל פרטיו האישיים כמפורט בטופס.

2.  קבלה למועדון והמשך החברות בו מותנית במילוי מלא ונכון של הטופס ובעמידה בכל תנאי התקנון, והיא כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של ריינה. החברה רשאית לשנות את מחיר דמי החבר מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.

3. כל חבר במועדון יהיה זכאי ליהנות מההטבות המוענקות לחברי המועדון. חבר המועדון הינו אישי, אינו ניתן להעברה וכפוף להצגת ת.ז. 

4. תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן .הזכות למימוש הטבות המועדון מותנית בסוג ההטבה ובתנאי המימוש שלה.

5.  חבר מועדון יזכה להטבות הבאות:

5.1  צבירה קבועה של נקודות מועדון בשווי של 5% מערך הפריטים שנקנו בחנות/באתר (לא כולל עלות המשלוח):

 • החברה רשאית לפי שיקול דעתה להוציא מוצרים מצבירת נקודות.

 • במידה ויוחזר כסף בפועל לחבר מועדון יקוזזו הנקודות שנצטברו.

 • בעת קבלת זיכוי של הרשת על מוצר שהוחזר ,ינוכו הנקודות שנצברו בגין הקנייה.

 • לא ניתן לממש נקודות בעת קניית פריט שקיימת לגביו הנחה גבוהה או שווה ל 40% מהמחיר המקורי

5.2 מימוש הנקודות – שווי נקודה למימוש = 1₪

 • מימוש הנקודות יתאפשר החל מהרכישה הבאה. לא ניתן לממש נקודות באותה עסקה בה הן נצברו.

 • מימוש הנקודות מותנה בקיומה של יתרת זכות מינימלית של 25 נקודות.

 • לא ניתן לממש את הנקודות בקניית פריט שקיימת לגביו הנחה גבוהה או שווה ל 40% מהמחיר המקורי.

 • בעת מבצעים רשתיים לא ניתן יהיה לממש נקודות ו/או הטבת יום הולדת ו/או כל הטבת מועדון אחרת במקביל למבצע.

 • במידה וחבר ניצל יותר נקודות מהצבור לזכותו בשל תקלה או שיבוש במחשב, רשאית הרשת לדרוש מהלקוח החזר כספי של 1 ₪ לנקודה על מנת לכסות את הגרעון.

 • המועדון שומר לעצמו את הזכות להציע מבצעים ייחודיים ומוגבלים בזמן למימוש או צבירה של נקודות.

 • לא ניתן לממש נקודות על פריטי עודפים.

 • מימוש הנקודות יתאפשר במשך כשנה בלבד (12 חודשים) מיום הקנייה האחרונה, כאשר כל קנייה נוספת ברשת ריינה תאריך את תום תקופת המימוש בשנה נוספת. חבר שלא ירכוש במשך שנה מיום הקנייה האחרונה תימחק יתרת הנקודות שנצברו.  המחיקה תתבצע אוטומטית וריינה אינה מחויבת להודיע על כך מראש לחבר המועדון.

 • לא ניתן לממש נקודות באותה קנייה בה מממשים שובר זה, כמו גם בחלק ממבצעי הרשת.

6. לא ניתן לממש נקודות באותה קנייה בה מממשים שובר זה. לא ניתן לממש הטבה זו יחד עם מבצע אחר.
7. לא ניתן לממש עבור אותו פריט יותר מהטבה אחת.
8. הנחות ייחודיות על פריטים ספציפיים ועדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים והגעת קולקציות חדשות. הטבות אלו ייקבעו על ידי ריינה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
9. הרשת אינה מתחייבת לתת את אותן ההטבות / ההנחות לכלל חברי המועדון.
10. החברות במועדון והזכות לקבלת ההטבות תיכנס לתוקף אך ורק ממועד ההצטרפות למועדון. שום חבר מועדון לא יהיה זכאי ליהנות מהנחות לגבי מוצרי ריינה שנרכשו לפני מועד הצטרפותו למועדון.
11. השימוש בחבר המועדון והזכות להטבות מותנים בהצגת תעודה מזהה במעמד הקנייה. כל חבר יהיה אחראי לשמירה על  שוברי הטבה, ולא תועלה כלפי ריינה שום טענה שעניינה אי קבלת ההטבות הניתנות לחברי המועדון ו/או אי הצגתו מסיבה אחרת כלשהי.
12. באחריות החבר לעדכן את המועדון לגבי שינוי בפרטיו האישיים על מנת לאפשר לריינה להמשיך ולעדכנו לגבי מבצעים ולהעניק לו הטבות ייחודיות .המועדון לא אחראי לאי קבלת הטבה, הודעה או על דבר הנובע מאי עדכון פרטי החבר במועד או מכל סיבה אחרת.

13. במקרה של ביטול החברות מכל סיבה שהיא, חבר המועדון יוכל לנצל את יתרת הנקודות העומדת לרשותו עד חצי שנה ממועד ביטול החברות. לאחר מועד זה יפוג תוקפם של הנקודות לאלתר.  

14. כל אדם המוסר לריינה טופס הצטרפות נותן בזאת את הסכמתו להיכלל ברשימת התפוצה של ריינה ולקבל מריינה ו/או ממי מטעמה מידע, עדכונים וחומר שיווקי שיישלחו אליו מעת לעת בכל דרך שהיא ,ובכלל זה באמצעות הטלפון הנייד וכתובת הדואר האלקטרוני . הסכמה זו תישאר בתוקפה גם לאחר פקיעת החברות במועדון מסיבה כלשהי. אדם אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה יודיע על כך בכתב להנהלת הרשת ברחוב אחד העם 14 רמת גן.

15. ריינה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ,ובכלל זה לשנות ו/או לבטל את ההטבות .כל שינוי בתקנון יחייב את כל חברי המועדון ,לרבות חברים שהצטרפו לפני שינוי התקנון.

16. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים.

17.  כל חבר רשאי להתקשר אל שרות הלקוחות של ריינה בטל' 050-6867820 לשם קבלת הבהרות וכל מידע אחר.


בניית אתרים - טואול